Ashoka chakra
National Apprenticeship Training Scheme Instituted by BOATs/BOPT under MHRD
Ashoka chakra

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजना (NATS)

शिक्षुता प्रशिक्षण/व्‍यावहारिक बोर्ड द्वारा सुरु केलेले

Ministry of Education, Government of India

अस्वीकृती

या वेबसाइटचा सर्व मजकूर प्रादेशिक शिकाउ उमेदवार प्रशिक्षण परिषदा / व्यावहारिक प्रशिक्षण परिषदा (BOAT/BOPT) मालकीचा आहे आणि सामान्य माहिती किंवा वापरासाठी आहेत. सर्व माहिती सत्यता आणि अचूकता या वेबसाईटवर देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे मात्र, या साहित्याच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापराने उत्पन्न झालेला तोटा किंवा नुकसान याची (BOAT/BOPT) जबाबदारी / दायित्व घेत नाही. परंतु दुरुस्ती करण्यासाठी चुका / दोष आमच्या लक्षात आणून दिल्या तर आम्ही ऋणी राहू.

अशी शक्यताही आहे कि काही तपशील जसे फोन नंबर, पदावरील नियुक्त अधिकारी यात वेबसाइट वर सुधारणा होण्याआधी बदल होउ शकतो. त्यामुळे या वेबसाइट्मधल्या मजकूराची पूर्णता, अचूकता आणि उपयुक्तता कोणत्याही (BOAT/BOPT) ची कायदेशीर जबाबदारी नाही.

या वेबसाइट वर असे काही दुवे आहेत जे तृतीय पक्षाच्या देखरेखीत असणारी माहितीकडे नेतील, ज्यावर (BOAT/BOPT) चे नियंत्रण नाही. BOAT/BOPT या माहितीची कोणतीही जबाबदारी अथवा दायीत्व स्विकारत नाही. बाहेरच्या वेबसाइटचा दुवा देण्याने या वेबसाइटवरील माहिती, माल अथवा सेवांची शिफारस करत नाही. आमच्या सर्वतोपरी प्रयत्नांनंतरही आम्ही या वेबसाइटवरील माहिती संगणक व्हायरस संक्रमण मुक्त आहे अशी खात्री देत नाही.

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कायद्यानुसारचा कारभार प्रशिक्षण / मंडळ मंडळे द्वारे प्रदान केलेल्या सामग्रीस

Copyright © 2024 NATS. All Rights Reserved.